Poziv k prijavi škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

10. 11. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da na podlagi Sklepa št. 844-14/2023-5 - DGZR z dne 9. 11. 2023, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. 4. 2023 do 7. 4. 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 17. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom oškodovanci prijavite škodo na predpisanem Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči.

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan (vlogo se podpiše na dveh mestih) in mora obvezno vsebovati navedene podatke:

- številka GERK-a,

- seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode,

- dejanski odstotek poškodovanosti,

- dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

 

Na Obrazec 2 poleg vseh zahtevanih podatkov pripišite tudi svojo telefonsko številko.
Priložite eno ali več fotografij nastale škode.

Natisnjen obrazec lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Renče-Vogrsko v času poslovnih ur.