Obvestilo o ponovni odpremi odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 2023 neplačnikom

29. 11. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Nova Gorica obvešča, da so bile v četrtek 23. 11. 2023 ponovno osebno odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2023 fizičnim osebam, ki NUSZ po prvi odločbi obveznosti niso plačale.

Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1.       obrok:  11. 1. 2024
2.       obrok:  12. 3. 2024
 
Obveznost z naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:
1.       obrok: 11. 1. 2024
2.       obrok: 12. 2. 2024
3.       obrok: 12. 3. 2024
4.       obrok: 09. 4. 2024.

Opomba 

NUSZ = Nadomestilo za Uporabo Stavbnega Zemljišča