Obvestilo o naročanju Lokacijskih informacij

19. 12. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Ob zaključnih fazah procesa sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko vlagateljem priporočamo, da počakate na sprejem ter posledično uveljavitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta. Prav tako vas zaprošamo, da pri notarjih najprej preverite v kateri fazi so postopki pravnih poslov, ki jih sklepate in kjer potrebujete Lokacijsko informacijo, saj bodo izdane Lokacijske informacije veljavne samo do uveljavitve sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu. Po uveljavitvi slednjih pa boste morali naročiti novo Lokacijsko informacijo.  
Spremembe in dopolnitve OPN naj bi predvidoma začele veljati po 12. januarju 2024.

O tem boste obveščeni na: https://www.rence-vogrsko.si/opn---obcinski-prostorski-nacrt/


Tarik Žigon
Župan