Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev v Evropski parlament

27. 03. 2024 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest poslati najkasneje do vključno 25. 4. 2024 do 12. ure po elektronski pošti na naslov: .

Pogoji za plakatna mesta.pdf