Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za izvedbo referendumov na dan 9. 6. 2024

14. 05. 2024 / OBVESTILA ZA JAVNOST