Cesta mali Dunaj-Punkež

Vrednost projekta: 5.856,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021
Konec projekta: 31. 12. 2021

Opis projekta:

Sredstva so bila načrtovana za sanacijo meteorne kanalizacije in utrditve brežin na cesti JP 785282. Izvedla so se vzdrževalna dela, za vkop fekalnega kanala in meteornega kanala smo morali naročiti pripravo projektne dokumentacije.

LOKACIJA PROJEKTA