Rekonstrukcija ceste Oševljek

Vrednost projekta: 77.993,50 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020

Opis projekta:

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za rekonstrukcijo občinske ceste JP784971 in vodovoda v Oševljeku v dolžini ca 650 m. Izvedena je bila obnova vodovodnega sistema  na celotni trasi in na novo so bili  postavljeni priključki vsem stanovalcem. Potekala je tudi obnova  meteornih voda (prepusti, mulde,….). Obnovljeno je bilo celotno cestišče  na celotni trasi (vsi dostopi, nabrežine in bankine).

LOKACIJA PROJEKTA