Infrastruktura Jazbine

Vrednost projekta: 16.137,62 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021
Konec projekta: 31. 12. 2021

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za predhodni odkup zemljišč in parcelacijo. Uredila se je preplastitev cestišča ter odvodnjavanje meteornih voda v dolžini 450m.

  1. Ureditev ceste JP 785921, rekonstrukcija
  2. Ureditev parkirišča pri pokopališču, ureditev okolice, nova parcela in novi prostori

LOKACIJA PROJEKTA