Ureditev sprehajalno kolesarskih in konjeniških poti Vinišče

Vrednost projekta: 14.000,00 EUR
Začetek projekta: 1. 2. 2022

LOKACIJA PROJEKTA