Park v Volčji Dragi - Lakeness

Vrednost projekta: 52.227,10 EUR
Začetek projekta: 1. 11. 2021

Opis projekta:

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za vzdrževanje in parkovno ureditev območja parka ob jezeru v Volčji Dragi. Predvidena je izvedba povezovalne dostopne poti. Uredila se je prva faza športnega parka: Igrišče za odbojko na mivki, igrišče za škuljanje, ureditev odvodnjavanja, postavitev drenažnega sistema, napeljava električnega in vodnega sistema omenjenim objektom. 

LOKACIJA PROJEKTA