Park v Volčji Dragi - Lakeness

Vrednost projekta: 52.227,10 EUR
Začetek projekta: 01. 11. 2021

Opis projekta:

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za vzdrževanje  in parkovno ureditev območja parka ob jezeru in oskrbovalnem centru. Predvidena je bila  izvedba povezovalne dostopne poti in izdelava projektne dokumentacije za večnamenski objekt. Uredila se je prva faza športnega parka: Igrišče za odbojko na mivki, igrišče za škuljanje, ureditev odvodnjavanja, postavitev drenažnega sistema, napeljava električnega in vodnega sistema omenjenim objektom. 

LOKACIJA PROJEKTA