Vodovod Mohorini

Vrednost projekta: 13.690,93 EUR
Začetek projekta: 1. 9. 2021
Konec projekta: 31. 12. 2021

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvedbi vodovoda Pregljev do Mohorinov in preplastitvi cestišča po izvedbi del. Zgrajen je povezovalni kanal iz enega odseka do drugega odseka v Mohorinih 23 do Mohorini 26B. V ta namen se je izvedla hidravlična izboljšava za celotno območje.

LOKACIJA PROJEKTA