Rimski park - AD FORNULOS

Vrednost projekta: 8.893,55 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021

Opis projekta:

Območje parcele št. 29/18 k.o. 2319 - Bukovica v lasti Občine Renče-Vogrsko, se bo uredilo v javni park z otroškimi igrali in klopmi. Na danem območju se je v preteklosti izkazalo, da so prisotne arheološke ostaline iz časa rimskega obdobja - zato je parcela tudi spomeniško zaščitena. Skozi projekt Rimski park - AD FORNULOS želimo urediti območje v javni park namenjen druženju, spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine tega območja. Izvedla so se gradbena in zemeljska dela ter priprava terena za postavitev otroških igral. Postavitev je zaključena.

Druge projektne aktivnosti: Dobava in montaža panelne ograje in vrat v park, izdelava robnikov ob parku in plačilo arheoloških raziskav.


V letu 2022 se bo nabavilo klopce in uredilo vodnjak ter pergolo pod klopcami, v vrednosti 5000 €. 

LOKACIJA PROJEKTA