LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)

Vrednost projekta: 74.523,58 EUR
Začetek projekta: 1. 9. 2021
Konec projekta: 31. 8. 2023

LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)
Opis projekta:

 

Projekt LAS:

MLADI PODJETNIKI

Naziv projekta LAS:

podbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI).

Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva.

Namen projekta LAS je razvijanje in spodbujanje razvoja veščin podjetnosti in podjetništva pri ciljni skupini mladih na podeželju in v urbanih središčih ter posledično dvig zaposlitvenih možnosti, povečanju števila podjetniških priložnosti ter zagon novih podjetij.

Sredstva: ESSR: 54.077,25 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 67.596,65 EUR

Lastna sredstva: 20.446,33 EUR

Nosilec:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:

  • PP1: Primorski tehnološki park d.o.o.
  • PP2: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda
  • PP4: Občina Miren-Kostanjevica
  • PP3: Društvo Mladi Renče-Vogrsko
  • PP5: Občina Renče-Vogrsko

Glavne aktivnosti projekta:

  • PROMOCIJSKO-MOTIVACIJSKI DOGODKI V POSAMEZNIH LOKALNIH SKUPNOSTIH
  • PODJETNIŠKI PROGRAMI
  • VZPOSTAVITEV INFO TOČK

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji http://www.eu-skladi.si in LAS V objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si.

 

   ESRR-2.png