LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: Supanje po Vipavi

Vrednost projekta: 14.330,55 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2022
Konec projekta: 15. 12. 2022

Opis projekta:

Projekt »SUPANJE PO VIPAVI« se izvaja v okviru LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Glavni cilj operacije je približati mladim in obiskovalcem doživljanje narave, predvsem vodnega športa (supanja) kot možnosti kvalitetnega, aktivnega ter zabavnega preživljanja prostega časa ob in na reki Vipavi.

Namen projekta LAS je prikaz mladim in obiskovalcem doživljanje novega načina druženja in preživljanja prostega časa v naravi, ob reki Vipavi.

Glavne aktivnosti operacije:

dokument z opisi vstopnih točk – rečnih brežin in opisom plovne poti

Izvedba dogodka spust po reki Vipavi iz Dornberka do Renč

Izvedba delavnic o okoljevarstvu narave, starih običajih, tradiconalnih igrah in hrane za otroke in mladino

Predstavitve lokalnih tradicionalnih navad (kulinarike, iger ob reki: npr. škuljada), razglasitve tekmovanj v supanju, zaključna podelitev nagrad s koncertom lokalnih mladih glasbenikov in promocija ohranjanja čiste narave.

Izvedeni športni dogodki bodo omogočili pripravo predloga novega inovativnega športnega programa »Šola+«, katerega nadgradnja je namen obstoječih športnih aktivnosti v šolah.

Status projekta: v izvajanju

Sredstva ESRR: 10.007,42 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 12.509,28 EUR

Lastna sredstva: 4.323,13 EUR

Partnerji:

  • Vodilni partner: OBČINA RENČE - VOGRSKO
  • MESTNA OBČINA NOVA GORICA DRUŠTVO
  • MLADI RENČE - VOGRSKO

 

VIDEO PREDSTAVITEV SPUST PO VIPAVIhttps://www.youtube.com/watch?v=6AuC8Hxe8jg

Povezave: http://www.las-vobjemusonca.si/

 

 

                                                                                                                                                                              ESRR-2__1_.png

    LAS_v_objemu_sonca_obrezan__1_.png
   grb_ren__e-vog_RD.jpg
                                                                                                               logotip_MONG.jpg.jpg
           dmrv.jpg