LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (Varstvo, Znanje, Trajnost)

Vrednost projekta: 79.927,35 EUR
Začetek projekta: 07. 06. 2021
Konec projekta: 28. 09. 2022

Opis projekta:

Projekt »Z ZNANJEM DO TRAJNOSTNE PRIHODNOSTI NARAVNIH VIROV (VARSTVO, ZNANJE, TRAJNOST) akronim: VZ-TRAJNOST« se izvaja v okviru LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Glavne aktivnosti operacije:

1. faza:

 • Analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca vključno, z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na Območju Občine Renče Vogrsko ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo.
 • Identifikacija deležnikov, ki bodo vključeni v  aktivnosti operacije ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo in identifikacija rastlin s predstavitvijo možnosti nadaljnje predelave ter določitev lokacije za zasaditev.
 • Promocija.
 • Izobraževanja in ozaveščanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Ureditev vzorčnega Zeliščnega vrta in zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.

2. faza:

 • Individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike za Občino Renče-Vogrsko.
 • Izobraževanje in ozaveščanje na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Podpora pri pridobitvi zelenega znaka za turistične ponudnike in pri pridobitvi okoljskega znaka za destinacije Občino Renče-Vogrsko.
 • Zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
 • Vzpostavitev konzorcija.
 • Zaključni dogodek.
 • Promocija.

Sredstva ESRR: 62.889,47 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 78.611,84 EUR

Lastna sredstva: 17.037,88 EUR

Partnerji:

 • Vodilni partner: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (Las v objemu sonca) OBČINA RENČE - VOGRSKO GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GOLEA , Nova Gorica OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVA GORICA ZAVOD GOST NA PLANOTI so.p.

Povezave: http://www.las-vobjemusonca.si/

                                                                                                                                                                                                                    golea__1_.png    gozd.jpg   ozs.jpg  orv.png                                                                                              ESRR-2__2_.png LAS_v_objemu_sonca_obrezan__2_.png