LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: Kulturno stičišče območja LAS v objemu sonca - KUL-STIK

Vrednost projekta: 63.545,54 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Projekt »KULTURNO STIČIŠČE OBMOČJA LAS V OBJEMU SONCA« se izvaja v okviru LAS V objemu sonca. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija »KUL- STIK« se navezuje na širše območje LAS-a. V sklopu operacije želimo z uporabo in promocijo kulturne dediščine ponovno aktivirati KD Bukovica v »Kulturno stičišče« širšega območja LAS, ki bi skozi aktivnosti združevala deležnike in širšo populacijo. Na obravnavanem območju ugotavljamo, da imamo več skupnih stičnih točk (Plesi v Bukovic, Zoran Mušič, Kulturni dom) ki posamezne zgodbe združujejo v večjo celoto. Z operacijo želimo izboljšati prepoznavnost in uporabo tega »Kultunega stičišča« in hkrati povezati lokalno kulturno dediščino z dediščino širšega območja, ki bi se posledično lahko razvijala tudi v nove turistične produkte in poslovne priložnosti. Glavni cilji so oživitev, ponovna uporaba obstoječih prostorov, nadgradnja in povezovanje vsebin naravne in kulturne dediščine v trajnostni (turistični) razvoj območja, revitalizacija vaških jeder, ustvarjanje novih prostorov za poslovni razvoj, vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa,  medgeneracijsko sodelovanje in izboljšanje socialnih storitev.


V sklopu operacije načrtujemo gradnjo nadstrešnice na ploščadi pri Kulturnem domu v Bukovici, ki bi prostor še dodatno obogatila in mu dala dodano vrednost. S tem bi se lahko del kulturnega dogajanja preselil tudi izven same stavbe, ter tako bil dostopen širši populaciji. V sklopu operacije želimo Kulturni dom v Bukovici, njegovo bogato kulturno dediščino in izročilo približati in razširiti še na ostala območja v sklopu LAS-a.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         EU_SKLAD_LOGO__1_.jpg

 LAS__1_.jpg
RS__1_.png