Cesta na Brje

Vrednost projekta: 10.619,31 EUR
Začetek projekta: 10. 7. 2019

Opis projekta:

V okviru proračunske postavke so bila realizirana sredstva za vzdrževalna dela na povezovalni cesti Brje - Vogrsko. 

LOKACIJA PROJEKTA