Parkirišče in krožišče Športni park

Vrednost projekta: 61.442,74 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2019

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v skladu z načrtovanim za izvedbo gradbenih del za ureditev parkirišča pri OŠ Renče ter novega uvoza. 

LOKACIJA PROJEKTA