Dedi center

Vrednost projekta: 2.004,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2019
Konec projekta: 31. 12. 2019

Opis projekta:

V projektu Dedi center sodeluje Občina Renče -Vogrsko kot partner in sicer; priprava aktivnosti izvedbe 1x dvourne delavnice/predavanja na temo Trajnostnega turizma. Z željo povezovanja z ostalimi občinami pa je bil v okviru projekta načrtovan tudi Pohod po Gregorčičevi poti s turističnim vodenjem. Sredstva smo načrtovali v skladu s finančnim načrtom projekta in pridobljenimi ponudbami, na prihodkovni strani pa smo načrtovali iz tega projekta še 1.480 € prihodkov, Sredstva so se izvršila za izvedbo dvourne delavnice /usposabljanja na temo Trajnostnega turizma v naši okolici in za izvedbo in organizacijo pohoda po Gregorčičevi poti kulturnega društva iz Renč.