Rekonstrukcija zadružnega doma Vogrsko

Vrednost projekta: 252.834,36 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018
Konec projekta: 31. 12. 2020

Rekonstrukcija zadružnega doma Vogrsko
Opis projekta:

Na proračunski postavki smo predvideli sredstva za izvedbo nujnih sanacijskih del na objektu zadružnega doma na Vogrskem. Izvedeno je bilo prekritje strehe, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in izvedba fasade s toplotno izolacijo. Uredili so  še okolico - pločnik, stopnišča in dovozno pot. Izpeljalo se je tudi premestitev obstoječe NN električne napeljave.

LOKACIJA PROJEKTA