Polnilnice za električne avtomobile

Vrednost projekta: 20.109,76 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

V naslednjih perspektivah je glavnina EU sredstev namenjenih za spopadanje s podnebnimi spremembami. V okviru tega se bo spremljajo razpise in iskalo možnosti nadaljnjega razvoja občine. Občina Renče-Vogrsko je pridobila nepovratna sredstva za nabavo dveh električnih polnilnic na razpisu Ekosklada. Hkrati je z sodelovanjem na projektu Enermob pridobila nepovratna sredstva za izvedbo električnega priključka ter dodatno  eno polnilnico v sklopu RRA. Električni polnilnici sta postavljeni v Bukovici ter na trgu v Renčah.  

LOKACIJA PROJEKTA