Poti miru

Vrednost projekta: 29.170,08 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

Načrtovala so se sredstva za ureditev in označitev povezovalnih peš in kolesarskih poti med Cerjem in Sv. Otom v sklopu poti miru. Ureditev in vzpostavitev Parka 1. svetovne vojne – Vinišče. Postavitev informacijskih tabel, ponatis zemljevidov in ureditev manjše zbirke 1. svetovne vojne v stari vežici (pokopališče Renče). Projekt je bil prijavljen na strateški razpis Slovenija-Italija ter razpis Las projekti sodelovanja. V letu 2020 so se sredstva porabila za pripravo arhitekturnih in geodetskih načrtov za Park 1. svietovne vojne – Vinišče ter za sofinanciranje kandidature za Unesco Fundacije Poti miru. V sklopu predvidene trase je v letu 2020 bila zaključena označitev povezovalne peš in kolesarske poti pot miru. Sofinancirane so bile označevalne table. V 2021 so bila realizirana sredstva za ureditev dveh točk na poti miru v občini Renče – Vogrsko: Ureditev in vzpostavitev Parka 1. svetovne vojne – Vinišče (postavitev dveh prometnih znakov vezanih na vzpostavite parka; postavitev urbane opreme v spominskem parku; plačilo služnosti parcele SIDG ter stroški notarja) ter ureditev manjše zbirke prve svetovne vojne v stari vežici (pokopališče Renče).

LOKACIJA PROJEKTA