Telovadnica na prostem (TREK)

Vrednost projekta: 10.339,56 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018
Konec projekta: 31. 12. 2019

Opis projekta:

V 2019 je potekalo zaključevanje projekta LAS -  Rekreacija na prostem v občinah Miren-Kostanjevica, Renče –Vogrsko in  Šempeter –Vrtojba – TREK in nabava informativno - vsebinskih tabel o projektu ter montaža, za kar so bila namenjena sredstva tudi porabljena.

LOKACIJA PROJEKTA