Razširitev telovadnice Renče

Vrednost projekta: 21.720,20 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev severne stranice telovadnice v Renčah. V letu 2019 smo tako realizirali strošek izdelave hidrološke analize in strošek DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja). Načrtovali smo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev severne stranice telovadnice v Renčah. V realizaciji so stroški IZP in izdelave DGD. Na Upravno enoto je bila dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

LOKACIJA PROJEKTA