Energetska sanacija POŠ Bukovica

Vrednost projekta: 295.199,16 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2017
Konec projekta: 31. 12. 2019

Opis projekta:

Predvidena je bila energetska sanacija POŠ Bukovica. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo – Energetska sanacija stavb v javni lasti v konzorciju z Občino Divača. Sklep Ministrstva o izbiri projekta smo prejeli leta 2017, sofinancerska sredstva so bila pridobljena v višini cca 40%. V okviru projekta se je predvidelo toplotno sanacijo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo kotlovnice, zamenjavo svetil, ter nujna gradbeno-obrtniška in elektro-inštalaterska dela na objekt. Glede na sprejeti proračun, je bila realizacija višja, glede na veljavni proračun pa 99,7%.

LOKACIJA PROJEKTA