Dnevni center za starejše

Vrednost projekta: 151.906,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Dnevni center za starejše
Opis projekta:

Sredstva so bila realizirana v celoti za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije ter druge (svetovalne) storitve. Projekt se še ne izvaja. Sredstva so predvidena v letih 2021-2023. Predvidena za vzpostavitev dnevnega centra za starejše v občini Renče – Vogrsko na novi lokaciji Bukovica 49A.

V letu 2022 sredstva porabljena za nakup objekta. 

    

 

LOKACIJA PROJEKTA