Ureditev cestne infrastrukture Kotišče in Britof

Vrednost projekta: 26.844,46 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za rekonstrukcijo R3615/5740 pri Valdorfski šoli, za preplastitev JP 785232 za ureditev križišča in ceste v Kotišča. Investicijo smo prijavili tudi za pridobitev sredstev iz državnega proračuna po 23. členu ZFO in tudi prejeli sofinanciranje v višini 26.844 €.

LOKACIJA PROJEKTA