Ureditev cest Merljaki

Vrednost projekta: 62.842,56 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Uredil se je odsek Špacapani in Polanc. Investicijo smo prijavili tudi za pridobitev sredstev iz državnega proračuna po 23. členu  ZFO in tudi prejeli sofinanciranje v višini 28.134,05 €.

LOKACIJA PROJEKTA