Regionalno omrežje kolesarskih povezav

Vrednost projekta: 6.783,20 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020

Opis projekta:

V okviru projekta so bile v letu 2015 izdelane strokovne podlage »Zasnova kolesarskega omrežja na območju Severno Primorske« v kateri so predlagane umestitve v prostor za daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Dokument bo osnova za medregijsko usklajevanje na ravni države.

Cilji projekta so:

  • Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami
  • Dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta
  •  Izboljšana notranja prometne povezanost regije in dostopnosti regije (kolesarske poti).

Občino Renče-Vogrsko prečka varianta daljinske povezave D7 (ob Vipavski železnici) in regionalna povezava R-P4 (Miren-Renče-Prvačina). Občina Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba načrtujeta sofinanciranje ureditve kolesarske poti med Volčjo Drago in Šempetrom, ki sovpada s traso daljinske povezave. Sredstva so bila realizirana v višini prvega zahtevka za nadaljevanje začasnega označevanja kolesarskih povezav v občini.