Vključevanje v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green Destination

Vrednost projekta: 2.893,60 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020

Opis projekta:

Na tej proračunski postavki so sredstva za vključitev občine Renče-Vogrsko v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green Destination. Občina Renče-Vogrsko se je v zadnjih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega turizma na pripadajočem območju. Ta koncept razvoja bo občina širila na številna podjetja oziroma turistične ponudnike, destinacije. Vključila se bo v sistem in ga uporabljala, ki na nacionalni ravni povezuje prizadevanja, jih pospeši in deležnikom v procesu nudi orodja in podporo za razvoj trajnostnega slovenskega turizma.

Namen Zelene sheme slovenskega turizma - Slovenia Green Destination je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. S pridobitvijo certifikata destinacije, bo tako občina spodbujala in dajala podporo pri pridobivanju okoljskih certifikatov Zelene Sheme Slovenskega Turizma.

Sredstva so bila v letu 2020 porabljena v višini izračunanih ter predvidenih stroškov pridobivanja certifikata Slovenia Green Destination in certifikata za potencialne ponudnike Slovenia Green za ponudnike.