Hidravlične izboljšave na vodnem sistemu Mrzlek

Vrednost projekta: 43.515,82 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2019
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Občina Renče-Vogrsko je s projektom Hidravlične izboljšave na vodovodnem sistemu Mrzlek vključena v Dogovor za razvoj regij, ki je namenjen črpanju kohezijskih sredstev na področju vodooskrbe. Sredstva na postavki so bila predvidena za pripravo projektne dokumentacije in prijavo na kohezijski razpis.

Spletno stran o projetku najdete tukaj