Rekonstrukcija in novogradnja kanalizacija in vodovod - I. faza

Vrednost projekta: 33.950,48 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Stroški izdelave PZI in Investicijskega programa.