Izgradnja vodovoda Kurnik

Vrednost projekta: 25.034,30 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izvedbi vodovoda od državne ceste Vogrsko - Ozeljan do naselja Kurnik. V dolžini ca1200m. Pridobili smo državna sredstva (23. člen ZFO) v višini  19.987,64 €

LOKACIJA PROJEKTA