Vodovod Arčoni

Vrednost projekta: 9.572,88 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2021

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena rekonstrukciji vodovoda Arčoni, kompletno s priključki. Izvedla se je obnova vodovoda v strnjenem naselju Arčoni. V ta namen se je obnovil hidrantni sistem ter osem priključkov.

LOKACIJA PROJEKTA