Vodovod Zrzinišče

Vrednost projekta: 20.811,75 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Sredstva so bila načrtovana za izgradnjo vodovoda na Zrziniščem, s predvidenimi jaški in odjemnim priklopom. Pridobili smo državna sredstva (23. člen ZFO) v višini  18.690,11 €.

LOKACIJA PROJEKTA