Projekt GREVISLIN

Vrednost projekta: 226.009,06 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021

Opis projekta:

V sklopu projekta Grevislin je občina Renče-Vogrsko zaključila izgradnjo povezovalne poti med starim in novim mostom ter sanacija brežin med starim mostom in mlinom v Renčah. Predvideno je nadaljevanje projekta na jezu v Renčah. Obstoječa ureditev ja namreč nastavek za nadaljevanje projekta v smeri urejanja protipoplavnosti območja. Predvidena je postavitev zidu št. 5 z mobilno steno.


Grevislin – I. faza nadaljevanje: „Ureditev brežin reke Vipave ob jezu v Renčah – izvedba zidu 5, mobilna stena v sklopu zidu 5 in ureditev odvodnje zalednih voda s prestavitvijo mk., el., tk. In črp. Jašek)."


Sredstva so načrtovana glede na pridobljene popise del. Za projekt se bodo iskala tako državna sredstva s področja protipoplavnosti kot tudi skozi nadaljevanje projekta Grevislin II.

LOKACIJA PROJEKTA