Projekt VIPAVA

Vrednost projekta: 39.650,86 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2019

Opis projekta:

Skupni projekta porečja Vipave, ki predvideva ureditev povezovalne tematske učne poti od izvira do izliva reke, na območju naše občine pa tudi postavitev ptičje opazovalnice v Glinokopu Goriških opekarn z dostopno potjo. V letu 2021 je bila urejena sprehajalno - kolesarska pot ob reki Vipavi od izvira do izliva reke. V občini Renče - Vogrsko je postavljena ptičja opazovalnica v Glinokopu goriških opekarn ter dostopna pot do ptičje opazovalnice, ki se navezuje na glavno traso poti ob reki Vipavi. Glede na zahteve projekta je po postavitvi omenjenih poti potrebno tudi vzdrževanje poti.

LOKACIJA PROJEKTA