Rekonstrukcija in novogradnja vodovodnega sistema Mrzlek

Vrednost projekta: 7.390,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021

Opis projekta:

Stroški, ki so bili realizirani so bili namenjeni izdelavi DGD in prijavi na razpis. Občina Renče-Vogrsko je z projektom Hidravlične izboljšave na vodovodnem sistemu Mrzlek vključena v Dogovor za razvoj regij. V aprilu 2020 je Občina Renče-Vogrsko prejela Sklep o sofinanciranju operacije, terminski plan sofinanciranja bo določen ob podpisu pogodbe o sofinanciranju. V letu 2022 predvidena sredstva za izvedbo del za rekonstrukcijo in novogradnje na vodovodnem sistemu Mrzlek na podlagi potrjenega IP v višini 1.373.245,00€.