Nabava kamiona GVC

Vrednost projekta: 228.355,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2020
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

PGD Renče-Vogrsko je imelo  osnovno vozilo v najemu od JZRGD Gasilske enote Nova Gorica. Pogodba o najemu je veljala do 31. marca 2019, in je bila nato podaljšana do leta 2020. V letu 2020 je PGD skupaj z občino pristopilo k iskanju najboljše ponudbe za najem posojila in nakup lastnega osnovnega vozila ter kasneje k dejanskemu nakupu le-tega. Sredstva smo načrtovali na podlagi predloženega finančnega načrta PGD Renče-Vogrsko. V tem znesku je upoštevan znesek obrokov lizinga za nakup cisterne.

LOKACIJA PROJEKTA