Ureditev trga Renče

Vrednost projekta: 9.738,01 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

Sredstva  na tej postavki, so bila namenjena pripravljalnim ter gradbenim delom za ureditev trga Renče. Prvenstveno se je v letu 2019 načrtovalo  ureditev dodatnih parkirnih mest za spomenikom NOB. V realizaciji so stroški ureditve starega placa in vzpostavitve polnilnice za električne avtomobile. V proračunu za 2022 so predvidena sredstva za nakup zemljišč za urejanje trga Renče. Ureditev trga naj bi potekala še v letu 2023.

LOKACIJA PROJEKTA