Socialna stanovanja

Vrednost projekta: 28.720,18 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

Občina razpolaga s šestimi stanovanjskimi enotami v Renčah, ki pa se nahajajo v treh različnih objektih (na naslovih: Trg 9, Trg 70 in Lukežiči 23). Ti objekti so v solastnini in bodo v bližnji preteklosti potrebni določenega, večjega vložka za vzdrževanje. Dolgoročno se predlaga odkup etažnega deleža, rekonstrukcija in dozidava hiše na naslovu Lukežiči 23. Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in nujna vzdrževalna dela na stanovanjih. V letu 2019 postavko bremenijo stroški tekočega vzdrževanja stanovanja na Trgu 9 (dobava in montaža klime, elektroinštalacije, popravilo strešnega okna…). V letu 2020 so bila sredstva na proračunski postavki predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in nujna vzdrževalna dela na stanovanjih.  V letu 2021 je največji strošek in sicer kar 34 % realizacije, predstavljala obnova strehe s toplotno izolacijo na naslovu Trg 70, drugi večji strošek, 26 % realizacije, pa gre za sofinanciranje obnove strehe na naslovu Lukežiči 23. Ta proračunska postavka zajema tudi plačevanje stroškov omrežnine in vodarine na naslovu Trg 9. V letu 2022 je predvidena še obnova streha na Trgu 9, stroški so ocenjeni na okoli 20.000 eur.

LOKACIJA PROJEKTA