Tabor Preživetje v naravi

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Poletni tabor Preživetje v naravi je v sodelovanju z OŠ Renče in CZ Občine Renče - Vogrsko se je izvedel prvič po letu 2018. Načrtovana sredstva so 3.325 €. Sredstva so se povečala glede na postavke iz leta 2018, saj je letos predvideno sodelovanje z OŠ Šempeter z oddelkom POŠ Vogrsko.

LOKACIJA PROJEKTA