Vodovod Jerabišče

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Ureditev vodovnega odcepa od Hiše Merljaki 50 do Merljaki 65 z vsemi vmesnimi priključki. Na omenjenem območju nas upravljalec VIK obvešča, da so redna vzdrževalna dela in je vodovod nujno potreben. Postavitev novega voda bo ob novi kolesarsko pešpoti na parceli 2265/1 KO renče. Ocenjena vrednost je na podlagi ponudb, ki smo jih prejeli v letu 2021 in zaradi višine smo investicijo prenesli v leto 2022. Ocenjena vrednost projekta je 48.500 €. 

LOKACIJA PROJEKTA