Vodovod Špinjolišče

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Omenjeni vodovodni odsek je dotrajan in so vgrajene cevi iz pred 50ih let. Na omenjenem odseku je potekalo več popravil. Trenutno še vedno pušča sistem. Obnovit je treba tudi hidrantni priključek ob zadnjih hišah za zagotavljanje požarne varnosti objektov in bližine gozda. Obstoječi vodovod poteka po privat zemljiščih in ga je težko vzdrževat. V letu 2021 smo ob popravilih okvare pridobili ponudbe VIKa in stroškov izkopa. Na tej osnovi smo umestili zneske v proračun. Ocenjena vrednost projekta je 30.200€.

LOKACIJA PROJEKTA