Vodovod Volčja Draga od h.š.31b – 35

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Omenjeni vodovodni odsek je treba obnovit, ker je pretok vode do črpališča omejen in prihaja do izgub. Pretok vode se je povečal z izgradnjo vodovoda proti Sv. Otu. Sam predel vodovodnega odseka zajema tudi izgradnjo novih priključkov in obnove trase cestišča. Omenjena investicija je ocena sanacija podjetja VIK. In morebitnih dodatnih stroškov za cestišče. Ocenjena vrednost projekta je 46.000 €.

LOKACIJA PROJEKTA