Ureditev trga v Martinučih

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

V letu 2021 smo na tej postavki načrtovali sledeče: Sredstva so predvidena za dokončanje izvedbe prireditvene ploščadi v Martinučih. Zaradi večjega priseljevanja v nova naselja Brenčelj se v Martinučih ureja zbirališče, ki bo služilo prebivalcem ob raznih dogodkih (kresovanje, ipd..). V letu 2022 so načrtovana sredstva v višini 6.466 €.

LOKACIJA PROJEKTA