Notranja ureditev ZD Vogrsko

Vrednost projekta: 39.374,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021
Konec projekta: 21. 3. 2023

Opis projekta:

Izvedena je obnova notranjih prostorov Zadružnega doma Vogrsko na podlagi dokumentacije in načrtov iz leta 2020. Ureditev notranjih prostorov v prvem nadstropju, ureditev požarne zaščite, električne napeljave, obnove sten in stropov, pleskanje, nova razsvetljava, postavitev prezračevalnega sistema, protipožarnih vrat in obnova parketa.

V letih 2021 in 2022 sta potekali prvi dve fazi obnove, marca 2023 pa so bila dela uspešno zaključena.

Vrednost celotne investicije znaša 260.717,79 evrov.

 

LOKACIJA PROJEKTA