Notranja ureditev ZD Vogrsko

Vrednost projekta: 39.374,00 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2021

Opis projekta:

Predvidena je bila obnova notranjih prostorov v ZD Vogrsko po pripravi vse potrebne dokumentacije in načrtov iz prejšnjega leta. Uredilo se je notranje prostore v prvem nadstropju s požarno zaščito, električna napeljava, obnova sten in stropov, pleskanje, nova razsvetljava, postavitev prezračevalnega sistema, protipožarnih vrat in obnova parketa.

 

V letu 2021 je potekala prva faza obnove, v letu 2022 bo še druga faza obnove in zaključek prenove. V letu 2022 so predvidena sredstva v višini 80.000 €.

LOKACIJA PROJEKTA