Plovbni režim

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Začetna dela na vzpostavitvi plovbnega režima reke Vipave skupno med Občino Renče – Vogrsko, Občino Miren – Kostanjevica in Mestno občino Nova Gorica . Kot začetek del je potrebno najprej pridobiti strokovne podlage vseh vpletenih (Zavod za ribištvo, zavod RS za vode, ARSO...itd.). Gre za zelo kompleksne dokumente na podlagi kateri se šele lahko začne urejati skupni odlok o plovbnem režimu reke Vipave. Rezervirana sredstva (25.000 €) so namenjena za pripravo strokovnih podlag za začetek sistematičnega pristopa k urejanju plovbnega režima reke Vipave.