LAS V OBJEMU SONCA - PROJEKT ESRR: »Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline«,(LAS ENOTOUR 2)

Vrednost projekta: 140.950,84 EUR
Začetek projekta: 1. 7. 2021
Konec projekta: 30. 6. 2023

Opis projekta:

Operacija LAS »Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline«, s kratkim nazivom »ENOTOUR 2« je logično nadaljevanje uspešnega projekta ENOTUR na temo inovativnega povezovanja za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline.

Ključni namen nadaljevanje projekta ENOTUR kot operacija LAS »ENOTOUR 2« je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, prenosi dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina – Terase Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku.

Datum začetka: 01.07.2021
Datum konca: 30.06.2023

Sredstva ESRR: 89.597,25 EUR
Lastna sredstva: 51.353,60 EUR
Celotna sredstva: 140.950,85 EUR
Nosilec: LAS V objemu sonca
Partnerji: Mestna občina Nova Gorica Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Kmetijski inštitut Slovenije KGZ Nova Gorica Zavod Konzorcij vinarjev Vipavske doline Občina Renče-Vogrsko Občina Šempeter-Vrtojba Občina Miren-Kostanjevica ZTKMŠ Brda Krajevna Skupnost Branik

Glavni cilj je ohranjati naravne danosti, naravne vrednote,  biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja.

Projekt LAS spodbuja ohranjanje biodiverzitete, tako da spodbuja vpeljavo naravnih elementov kot so zeleni pasovi, poraščenimi naravnimi pregradami (npr. živa meja), ekološka pridelava, zmanjšanje uporabe herbicidov, idr. bo vinogradnikom še bolj podrobno predstavljena na delavnicah.

Spodbuja in ustvarja možnosti (več mogočih točk: na Rihemberku, v Dornberku) za izvajanje degustacij vin iz t.i. 'spontanih fermentacij', kjer za fermentacije uporabljamo mikrofloro iz samega vinograda. Nadaljevanje projekta ENOTOUR 2 se usmerja tudi v  ustvarja pogojev postavitve in tehnološkega centra za kmetijstvo, kjer bodo lahko mladi potencialni kmetje pridobivali strokovna, praktična znanja kako uporabljati zelene pasove, ekološko pridelavo in manjšo uporaba herbicidov v vinogradih ter tako osnovali nove poslovne priložnosti s področja ekološkega kmetovanja.

Načrtovanje in urejanje prostorov, kjer bo glavno aktivnost podajanje strokovnih znanj s področja okolju prijaznega vinogradništva in promocija ekološko pridelanih vin, se bodo lepo povezovali z novo ponudbo / novimi vsebinami aktivnega preživljanja prostega časa, kot je gorsko kolesajenje, pohodništvo, tematske poti.

Operacija »ENOTOUR 2«, katere namen je:

  • Širitev članstva Konzorcija in pridobivanje vinarjev iz celotnega območja LAS V objemu sonca.
  • Nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedba degustacij za blagovno znamko 'Vipavska dolina - Terase Izbrano'.
  • Prenos znanja v obliki predstavitev in praktičnih delavnic na temo o trajnostnem vinogradništvu, sodobnih tehnologijah ter ohranjanju biodiverzitete.
  • Promocija na nacionalni in mednarodni ravni.
  • Priprava predstavitvnenih vsebin z lokalnimi značilnostmi za namene ureditve informativnih tabel na lokacijah območja LAS V objemu sonca; Branik, Dornberk, Šempas, Vrtojba, Bukovica, Miren.
  • Priprava predloga eno dnevnega doživljajskega dogodka na temo »tradicija – kulinarika – vino« z vlakom na relaciji: Šempetera pri Gorici – Prvačina - Dornberk – Branik na grad Rihemberk in downhill.
  • Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku, posnetek stanja: priprava vsebin za postavitev Tehnološkega centra za kmetijstvo v Dornberku, vsebine, projektantska zasnova

logotip_LAS_V_objemu_sonca.jpg

Logo-ESRR.jpg
Grb.jpg
logotip_MONG.jpg.jpg
logo-zavod-nov.jpg
KIS_logotip_SLO_vodoravni_barvni.jpg
PP6_KGZ.jpg
logo-barven.png
ObcinaSempeterVrtojba_OsnovniGrbZaSvetloOzadje.jpg
7972_1567592177_grbobinamirenkostanjevica.jpg
logo_ZAVOD_Brda_jun_011_okrajsava.jpg
ks_branik_20160503_075231.png